SGW activiteiten is toegankelijk voor elk personeelslid dat met de school verbonden is of verbonden geweest is.