Belangrijke tips bij computer problemen : moodle, office, ....