Economie voor het vijfde jaar.

Esthetica in het vijfde jaar

Geschiedenis in het vijfde jaar

Dit is een cursus Godsdienst voor het vijfde jaar


Lichamelijke opvoeding in het vijfde jaar

Wiskunde in het vijfde jaar